Geestelijke wapenrusting deel 4

Bij oorlogvoering denk je aan fysiek geweld en aan goedgetrainde soldaten om de vijand te verslaan.

Geestelijke wapenrusting (dl 4)

Bij oorlogvoering denk je aan fysiek geweld en aan goedgetrainde soldaten om de vijand te verslaan. Maar tegen de machten en krachten van de boze kun je niet op die manier strijden. Daarvoor is iets anders nodig, dat is de geestelijke wapenrusting, die wordt beschreven in Efeziërs 6.

Het eerste uitrustingsstuk is de gordel van de waarheid. Door ons daarmee te omgorden, kunnen wij leugens of ‘leringen van boze geesten’ om ons heen weerstaan. Bijvoorbeeld de valse onderscheiding tussen witte magie (toveren om iemand te helpen) en zwarte magie (op iemand een vloek leggen).
Het harnas van gerechtigheid is een beschermend pantser. Dat dekt ons af tegen alle ontmoediging of aanklacht van de boze, bijvoorbeeld “Jij brengt er niets van terecht” of “Jouw leven is waardeloos.” Door Jezus te volgen en steeds weer van Hem te leren, wordt ons leven recht voor God en verliest de duivel zijn recht van spreken.
Voeten geschoeid met de bereidheid van het vredesevangelie: De bereidheid om ter wille van het evangelie altijd de weg van de vrede met een ander te gaan. Het betekent ook dat je bereid en in staat bent om het Evangelie aan een ander uit te leggen.
Met het schild van geloof kunnen wij de pijlen van de boze doven. Hoe dat werkt blijkt wel uit de beknopte geschiedenis van tientallen mannen uit het Oude Testament, die ons in Hebreeën 11 wordt verteld. Die pijlen zijn gericht op ons gevoel (“ik voel me tekort gedaan”), of op ons verstand (“dat bestaat niet”). Maar geloof is niet gebaseerd op wat de mens voelt of denkt, maar op Christus, de Rots der eeuwen.
De helm van de verlossing omsluit en beschermt het hoofd. Wanneer mensen zich bezig houden met de occulte wereld, gaan boze machten het denken infiltreren met allerlei misleidingen. Vasthouden aan de verlossing weerhoudt de gelovige om bij verkeerde machten verlossingen te zoeken.

Bij al deze uitrustingsstukken hoort ook het zwaard van Gods Geest. Wie wat thuis is in de Bijbel zal al gauw herkennen dat sommige dingen niet waar zijn, omdat zij niet kloppen met de Bijbel. Bijvoorbeeld, wanneer mensen zeggen dat we niet moeten denken dat alleen Jezus de weg tot God is. Maar de Bijbel zegt duidelijk: er is maar één Weg, er is maar één Naam: Jezus Christus.