Geestenwereld deel 4

De wereld wordt geregeerd door mensen. Maar achter de mensen zijn het vaak verborgen machten die hen besturen, machten die tegen Gods koninkrijk zijn en tegen alles wat waar en goed is.

Geestenwereld (dl 4)

De wereld wordt geregeerd door mensen. Maar achter de mensen zijn het vaak verborgen machten die hen besturen, machten die tegen Gods koninkrijk zijn en tegen alles wat waar en goed is. In Efeziers 6 legt Paulus uit hoe die vijand werkt. Dat kun je nergens anders leren dan uit de Bijbel en daarom gaan wij hier wat dieper in op enkele machten en krachten die ons belagen:

Overheden of oorsprongen zijn sterrenmachten die zich voordoen als lotsbestemmingen. Hun gezag zorgt ervoor dat negatieve krachten elkaar versterken. Je moet hier denken aan de macht van de astrologie (horoscopen), maar ook aan het hele denken van New Age, dat uitgaat van de macht van Waterman of Aquarius.
Machten slaat op hooggeplaatste engelen die in rebellie gekomen zijn tegen God en die nu als `lichtengelen’ de mensen verleiden. In de wereld van New Age heten zij bijvoorbeeld `verheven meesters’, `meesters der wijsheid’, of kortweg `de meesters’.
Wereldheersers of kosmokraten houden in de wereld de touwtjes in handen en beïnvloeden de (meeste) mensen met hun ideeën. Zij kunnen door politieke denkbeelden macht uitoefenen over volken en naties door begrippen als communisme, fascisme of `nationaal volksbesef’.
Demonen of boze geesten kunnen zich als `goden’ laten aanroepen en oproepen door het branden van wierook of glaasje draaien, in spiritistische séances. Zij bieden zich aan als waarzeggende geesten of geesten van overledenen.