Geloofsbelijdenis deel 4

Een geloofsbelijdenis is een korte samenvatting van de christelijke leer, wat christenen geloven. Deze diende als belijdenis wanneer mensen als christen gedoopt wilden worden.


Geloofsbelijdenis (dl 4)

Een geloofsbelijdenis is een korte samenvatting van de christelijke leer, wat christenen geloven. Deze diende als belijdenis wanneer mensen als christen gedoopt wilden worden.

In 381 werden tijdens een Concilie in Constantinopel (`stad van Constantijn’, nu Istanbul) de oude geloofsbelijdenissen van de christelijke kerk vastgesteld:
de geloofsbelijdenis van Nicea,
* de apostolische geloofsbelijdenis
* de belijdenis van Athanasius.

In Nederland gaan de kerken der reformatie, naast de apostolische geloofsbelijdenis, uit van de volgende geschriften:
De Nederlandse Geloofsbelijdenis (of Confessio Belgica) is een verdediging van de leer van de reformatie (1561). Hij is opgesteld door Guido de Brès en was bedoeld om aan koning Philips II duidelijk te maken, dat de calvinisten geen revolutionairen waren.
De Heidelbergse Catechismus was bedoeld voor de inwendige opbouw van de gemeente en diende als onderwijs voor de kerkleden. Hij is verdeeld in 52 zondagen; iedere zondag behandelt hij enkele vragen met de antwoorden opgesteld vanuit de Bijbel (1563).
* De Dordtse Leerregels of Vijf Artikelen tegen de Remonstranten
 zijn opgesteld naar aanleiding van de twist met de remonstranten over de leer der predestinatie of uitverkiezing (1618-19).