Grote Verzoendag of Yom Kippoer

Kort voor het Loofhuttenfeest wordt Yom Kippoer. gevierd. Op deze dag werd het hele volk, samen met de priesters, gereinigd van hun zonden.

Grote Verzoendag of Yom Kippoer (dl 1)

Kort voor het Loofhuttenfeest wordt Yom Kippoer. gevierd. Op deze dag werd het hele volk, samen met de priesters, gereinigd van hun zonden. Dit gebeurde door de hogepriester die bloed van een offerdier sprenkelde op het verzoendeksel van de ark. Eén keer per jaar mocht hij daarvoor het heilige der heiligen binnengaan. Nog steeds is het een dag van bezinning voor de Joden.

Je leest daar over twee bokken:
– een bok die geofferd wordt als een offer voor de zonden,
– een bok die de woestijn wordt ingestuurd: de zondebok.