Letterlijk: onverdiende gunst. In het Nieuwe Testament valt hierop de nadruk. Mensen worden niet behouden door eigen inspanning of goede werken of het houden van de goddelijke wet.


Genade (dl 4)

Letterlijk: onverdiende gunst. In het Nieuwe Testament valt hierop de nadruk. Mensen worden niet behouden door eigen inspanning of goede werken of het houden van de goddelijke wet. Zij worden behouden door Gods genade, letterlijk: zij worden erdoor gerechtvaardigd, door het geloof in Jezus Christus (zie Romeinen 3:24).

De uitdrukking `genade voor recht’ betekent niet dat het recht opzij wordt gezet, maar dat er een andere rechtsgrond is gekomen door het volbrachte werk van Jezus Christus (zie Romeinen 3:26 en ook in 1 Johannes 1:9).