Genesis of Wording

In dit boek wordt het ontstaan van de wereld beschreven, het begin van de mensheid, de oorsprong van het kwaad en de zondvloed.

Genesis of Wording (dl 1)

In dit boek wordt het ontstaan van de wereld beschreven, het begin van de mensheid, de oorsprong van het kwaad en de zondvloed. Heel belangrijk is de roeping van Abraham en de oorsprong van het volk Israël (vanaf hoofdstuk 12).
Belangrijke namen zijn Adam en Eva, Noach, Abraham, Isaäk, Jakob en Jozef.

In het Hebreeuws worden de eerste vijf bijbelboeken genoemd naar de eerste woorden. Daarom heet het eerste bijbelboek ‘In het begin’, Beréshiet.