In het boek Koningen lezen we dat koning Achab met de goddeloze vrouw Izebel trouwde.

Geloofsvervolging (dl 3)

In het boek Koningen lezen we dat koning Achab met de goddeloze vrouw Izebel trouwde. Haar vader Eth-baal was koning-priester van Tyrus en Izebel volgde in zijn spoor. Niet alleen diende zij en haar huis de vreemde goden (die geen goden zijn maar afgoden), maar ook maakte zij de baalsdienst tot staatsgodsdienst van Israël. De profeten die protesteerden werden door haar vervolgd en gedood. Alleen Elia waagde het om haar en haar priesters openlijk te weerstaan.

Er is nooit meer zo’n geloofsvervolging geweest in Israël zoals die door Achab en Izebel was begonnen. Ahazia, Achabs zoon, ging er nog twee jaar mee door. Maar toen overleed hij plotseling en daarmee was een eind gekomen aan de felle vervolging waardoor niemand zijn leven zeker was in het land.