Gerechtigheid deel 4

In het begin van zijn brief aan de Romeinen legt Paulus een direct verband tussen het evangelie en Gods gerechtigheid.

Gerechtigheid (dl 4)

In het begin van zijn brief aan de Romeinen legt Paulus een direct verband tussen het evangelie en Gods gerechtigheid. Dat ligt niet zo voor de hand, want wij zouden zeggen: het evangelie is de boodschap van Gods vergevende liefde en de gerechtigheid van God betekent juist het oordeel. Als Hij de zonden niet door de vingers ziet, dan zou Hij alle mensen moeten veroordelen. Laten we er maar het beste van hopen, misschien tilt God wel niet zo zwaar aan onze ongerechtigheid.

Maar de boodschap van Paulus aan de Romeinen is precies andersom. Gerechtigheid betekent nu juist dat God blijft wie Hij is en zich houdt aan wat Hij wil. Er is namelijk een nieuwe manier gekomen waarop God recht spreekt. Niet door de wet, want die zou ons veroordelen. Maar door zijn genade, die Hij voor alle mensen laat gelden die het grote geschenk van Hem aannemen: de verlossing in Jezus Christus. Hoe rechtvaardig God is, wordt duidelijk als Hij om Christus’ wil de zonden vergeeft en de zondaar rechtvaardigt.