Bijbellessen over het occulte

Bijbellessen over het occulte

De Bijbel spreekt duidelijke taal over het occulte, maar daarover wordt weinig gepreekt. Het gevolg is dat veel mensen hun informatie trekken uit occulte bron zelf, inclusief de leugens van de vader der leugen! De Bijbel is hierover de enige betrouwbare bron. Bovendien scheppen de bijbelverhalen over het occulte, zoals toverij, hekserij, waarzeggerij, astrologie, vruchtbaarheidscultus, fabels en mythen vanzelf de nodige ‘afstand’, waardoor de lezer niet besmet raakt.

 

De godsdienstmethode De Bijbel in de Basis volgt de Bijbel in haar vier componenten: WET/TORAH; EVANGELIE; PROFETEN; APOSTELEN. In elk deel komen één of twee secties (tussen 5% en 10% van de lessen) over het occulte voor, zoals:

Deel 1. Toverij door Bileam

Deel 2. Verzoeking door de duivel

Deel 3. Natuurreligie en hoe Gideon en Elia hiertegen optraden

Deel 4. Krachtmetingen op de zendingsreizen, en geestelijke wapenrusting.

Met toestemming van de uitgever verwijzen wij naar enkele lessen uit deze delen: