Getsemane deel 2

Nadat Jezus met zijn discipelen de Paasmaaltijd heeft gevierd, gaan twaalf mannen langs de buitentrap naar beneden.

Getsemane (dl 2)

Nadat Jezus met zijn discipelen de Paasmaaltijd heeft gevierd, gaan twaalf mannen langs de buitentrap naar beneden. Eerder die avond was Judas vertrokken, zogenaamd om geld te brengen aan de armen. Zij gaan naar de oostelijke poort, steken het Kidrondal over en gaan naar een olijvenhof die aan de voet van de Olijfberg is en `Gethsemané’ heet.

Daar wil Jezus bidden. Hij kiest drie leerlingen en gaat met hen verder de tuin in. Zij merken dat Hij bedroefd en angstig is. Nog nooit hebben zij Hem zo gezien. Wat gaat er gebeuren? Drie keer zondert Hij zich van hen af en bidt: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.”
De discipelen zijn moe. Zij vallen telkens in slaap…