Getal 666 deel 4

Het getal 666 is het getal van het Beest. Eenmaal zal de Antichrist voor korte tijd alle macht op aarde hebben.

Getal 666 (dl. 4)

Het getal 666 is het getal van het Beest. Eenmaal zal de Antichrist voor korte tijd alle macht op aarde hebben. Dan moet iedereen het getal 666 op het voorhoofd dragen, als merkteken dat hij het Beest is toegewijd. Zonder dat getal kan dan niemand meer kopen of verkopen.

Maar aan het beest uit de aarde en zijn werk komt een einde. Het getal 666 is een getal van een mens en geeft aan dat zijn macht beperkt is. Het is niet 777, want dat is het getal van Gods volheid dat eeuwig is.