Gezag als volmacht deel 2

In Mattheus 8 geeft een Romeinse centurion (eigenlijk: honderdman, officier over honderd man) een eenvoudige uitleg van het begrip autoriteit of gezag: “Ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij.

Gezag als volmacht (dl 2)

In Mattheus 8 geeft een Romeinse centurion (eigenlijk: honderdman, officier over honderd man) een eenvoudige uitleg van het begrip autoriteit of gezag: “Ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij.” Letterlijk staat er: Ik sta zelf onder gezag en daarom heb ik gezag over anderen. In plaats van ‘gezag’ kun je ook lezen ‘volmacht’.

De hoofdman vergelijkt zijn positie in het leger met Jezus’ positie in de schepping:
Zoals de hoofdman staat in de militaire hiërarchie, zo ziet hij Jezus in de geestelijke hiërarchie en daaruit blijkt zijn geloof: “Als U het bevel geeft, wordt mijn knecht beter.”