Godsbeeld deel 4

Handelingen 17 bericht over de manier waarop Paulus aan de Griekse filosofen het juiste godsbeeld uitlegt.

Godsbeeld (dl 4)

Handelingen 17 bericht over de manier waarop Paulus aan de Griekse filosofen het juiste godsbeeld uitlegt. De mensen zijn van Gods geslacht, zoals Griekse dichters zelf ook gezegd hebben, dus gaat het in godsdienst om een relatie met de enige ware God:
– Hij is de Schepper van hemel en aarde: er zijn dus niet vele goden, maar er is slechts één God
– Hij is hoog verheven en woont niet in tempels die mensen maken
– God is soeverein en heeft niets van anderen nodig.

God is geen projectie van menselijke fantasie. Het contact met Hem gaat niet via beelden van steen, goud of zilver, maar via een relatie met Hem, want Hij is heel nabij.
Daarom moet ieder mens zich keren tot de levende God. Paulus brengt hen geen nieuwe filosofie maar een dringende boodschap: “Keer je af van het verkeerde denken en richt je op God, daarvoor is het nú de tijd!” De kern van zijn boodschap is de opstanding van Jezus Christus. Eens zal Hij terugkeren om over ieder mens oordeel te vellen.