Godsdienstvrijheid voor de christenen deel 4

De Romeinen vonden zichzelf heel tolerant jegens andere godsdiensten: “iedereen mag geloven wat hij wil, als ze de Keizer maar als Heer (kurios) en Heiland (sootèr) erkennen.”


Godsdienstvrijheid voor de christenen (dl 4)

De Romeinen vonden zichzelf heel tolerant jegens andere godsdiensten: “Iedereen mag geloven wat hij wil, als ze de Keizer maar als Heer (kurios) en Heiland (sootèr) erkennen.” Er is niets nieuws onder de zon, want ook volgens het Parlement der Wereldreligies mag iedereen zijn eigen religie blijven aanhangen, maar alleen als onderdeel van de Nieuwe Wereldreligie!

Maar dat deden de christenen nu juist niet: zij kenden maar één Heer en Heiland en zijn troon stond niet in Rome, maar in de hemel. Zo mocht je nooit meer zeggen: Jezus is Here. Je mocht Hem niet belijden, maar moest Hem verloochenen door hardop Jezus te vervloeken, zodat iedereen het kon horen.

Echte vrijheid van religie kan er alleen zijn bij een scheiding tussen Kerk en Staat.