Heidenen deel 4

In de Bijbel wordt het woord ‘heidenen’ gebruikt voor alle volken buiten Israël, dus voor alle niet-joden, de gojim.

Heidenen (dl 4)

In de Bijbel wordt het woord ‘heidenen’ gebruikt voor alle volken buiten Israël, dus voor alle niet-joden, de gojim. De eerste apostelen waren ervan overtuigd dat Gods horizon eindigde bij het volk Israël. Dat was immers het volk van God! Wanneer andere volken, zoals Grieken en Romeinen en Perzen, God wilden leren kennen, moesten ze maar jood worden. Echt jood, dat kon natuurlijk niet, maar jodengenoten, proselieten, worden, dat kon wel. Dat waren mensen die de joodse godsdienst en leefwijze voor zich aanvaard hadden.

In een visioen maakte God aan Petrus (en de andere apostelen) duidelijk dat iedereen christen kan worden; daarvoor hoefden ze niet eerst bij de joden te horen.