Heilige Geest deel 4

De Chinese christenleider Watchman Nee schreef eens: “Weet u, mijn vrienden, dat de Geest die in u is, God zelf is?

Heilige Geest (dl 4)

De Chinese christenleider Watchman Nee schreef eens: “Weet u, mijn vrienden, dat de Geest die in u is, God zelf is? Ik kan wel juichen als ik eraan denk: De Heilige Geest die in mij woont, is niet slechts een invloed ten goede. Hij is een levende Persoon: Hij is God zelf! De oneindige God wil wonen in mijn hart!”

De oude prinses Wilhelmina noemt in haar boek ‘Eenzaam, maar niet alleen’ over een prediker die vervuld was met de Heilige Geest: “Aan alles kon men merken dat hij Christus persoonlijk kende. Van zijn bezieling droeg hij iets op mij over; het ging mij boeien op deze wijze Christus te volgen en te trachten te doen wat Hij wilde. Hij was voortaan hét Doel voor mij.”

De apostel Johannes legt in hoofdstuk 16 uit wat het werk van de Heilige Geest in onze tijd is:

Wie God (nog) niet kennen,
(geen relatie met God)
Wie God wel kennen,
(wel een relatie met God)
Overtuigt Hij van: zonde,
gerechtigheid,
oordeel.
maakt Hij Jezus reëel als Verlosser
onderwijst Hij: Gods waarheid,
de toekomst.