Hemelvaart van Jezus deel 2

Voor Jezus was de zending waarvoor Hij op aarde was gekomen, voltooid. Terwijl Hij zijn werk volbracht, maakte Hij ook twaalf mensen tot zijn discipelen die Hij later uitzond als zijn apostelen.

Hemelvaart van Jezus (dl 2)

Voor Jezus was de zending waarvoor Hij op aarde was gekomen, voltooid. Terwijl Hij zijn werk volbracht, maakte Hij ook twaalf mensen tot zijn discipelen die Hij later uitzond als zijn apostelen.
In het begin ging Jezus’ loopbaan alleen maar omlaag tot aan de dood van het kruis, tot in het dodenrijk toe. Maar op Pasen begon zijn opgang. Hij ontving een naam die hoger is dan elke andere naam in de hemel en op aarde. Niemand is hoger dan Hij!

Een bekend lied hierover is: Hij is Heer:
Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is opgestaan want Jezus, Hij is Heer.
Alle tong zal belijden, alle knie zal zich buigen, Want Jezus, Hij is Heer.
Terwijl Hij Zijn discipelen zegende steeg Hij op naar de hemel.