Hemelwerk van Jezus deel 2

Tegen Pilatus had Jezus gezegd: “Straks zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God” en dat is precies wat Hij heeft gedaan toen Hij in de hemel terugkeerde:

Hemelwerk van Jezus (dl 2)

Tegen Pilatus had Jezus gezegd: “Straks zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God” en dat is precies wat Hij heeft gedaan toen Hij in de hemel terugkeerde:
1. Jezus regeert op de troon van God. Daar maakt Hij een woning gereed voor wie in hem geloven. Zij zullen eens net zo’n verheerlijkt lichaam hebben als Jezus toen Hij was opgestaan.
2. Jezus is eeuwig Hogepriester. Dat betekent dat Hij nu de advocaat of voorspraak van de gelovigen bij God is. Het werk van de boze gaat nog steeds door. Hij klaagt iedereen aan op zijn ongerechtigheden. Voor hen die geloven wordt zijn aanklacht krachteloos door het hogepriesterschap van Jezus.
3. Jezus wacht daar op de dag dat God al zijn vijanden aan zijn macht heeft onderworpen. Nu zien wij dat nog niet, maar eenmaal komt de dag waarop alle weerstand in het ongelijk zal zijn gesteld en dan zal Jezus over alle volken Koning zijn en heersen in gerechtigheid.