Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst: “De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.”

Het occulte (dl 1)

Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst:
De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.”
Hier staat dat alle dingen zijn te verdelen in de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen:

  • De geopenbaarde dingen, dat is alles wat God bekend maakt in de schepping (de waarneembare wereld) en in de Bijbel (wat Hij ons van de verborgen wereld heeft geopenbaard).
  • De verborgen of occulte dingen bestaan volgens de Bijbel wel echt, maar God heeft die niet aan de mensen bekend gemaakt en verbiedt hen om daarover de geesten te raadplegen.

Zie ook Deuteronomium 18:10-12:
Laat niemand van jullie zijn kind aanbieden als brandoffer aan de heidense goden of zich bezig houden met tovenarij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van doden oproepen. De HERE heeft een diepe afkeer van ieder die dat soort dingen doet. Daarom zal de HERE, je God, de volken die zich met deze zaken bezig houden, uit het land verdrijven.