In zekere zin is Genesis 3 het meest droevige hoofdstuk uit de Bijbel, omdat daarin de zondeval van de mens wordt beschreven.

Het Kwaad (dl 1)

In zekere zin is Genesis 3 het meest droevige hoofdstuk uit de Bijbel, omdat daarin de zondeval van de mens wordt beschreven. Het verklaart zoveel waar we anders nooit uit zouden komen en geeft antwoord op vragen zoals:
– Als God liefde is, hoe kan Hij dan zoveel onrecht toelaten?
– Als God almachtig is, waarom maakt Hij dan geen einde aan al het kwaad?
– Als God goedheid is, waar komt dan het kwaad vandaan?

Mensen zijn vindingrijk in het kwaad, maar toch hebben zij het kwaad niet zelf bedacht. De HERE God heeft het kwaad ook niet gewild; het is ook niet van Hem afkomstig.
Waar komt het KWAAD dan vandaan? De duivel of satan is de auteur van het kwaad (zie aldaar).