jubeljaar deel 1

Het jubeljaar is een extrajaar dat volgt op het zevende sabbatsjaar. In het jubeljaar werden alle schulden kwijtgescholden.

Jubeljaar (dl 1)

Het jubeljaar is een extrajaar dat volgt op het zevende sabbatsjaar. In het jubeljaar werden alle schulden kwijtgescholden. Was een stuk land in de afgelopen halve eeuw in het bezit van een ander gekomen, dan kwam het weer terug bij oorspronkelijke eigenaar. Zo bleef het land in de families en in de stammen aan wie God de grond eenmaal had gegeven.