Toen Adam en Eva van de boom hadden gegeten, was ineens het mooie van de schepping af. Na deze gebeurtenis ziet de toekomst er voor de mensen ook heel somber uit. God kondigde aan wat de gevolgen zouden zijn:

Zondeval (dl 1)

Toen Adam en Eva van de boom hadden gegeten, was ineens het mooie van de schepping af. Na deze gebeurtenis ziet de toekomst er voor de mensen ook heel somber uit. God kondigde aan wat de gevolgen zouden zijn:

Voor de slang (de duivel): Hij wordt vervloekt en zal voortaan door het stof kruipen.
Voor de vrouw: Zij zal met smart kinderen baren en grootbrengen.
Haar begeerte gaat uit naar de man en die zal over haar heersen
Voor de man: Door zijn schuld is de aarde vervloekt: doornen en distels.
Hij moet voortaan zwoegen om brood te kunnen eten.
Voor de mens: Zij moeten eenmaal sterven en worden uit het paradijs verdreven