Kerken: de ene gemeente en de vele kerken deel 4

Als je kijkt naar de kenmerken van de eerste christelijke gemeente ga je onwillekeurig vergelijken met de tegenwoordige kerken.

Kerken: de ene gemeente en de vele kerken (dl 4)

Als je kijkt naar de kenmerken van de eerste christelijke gemeente ga je onwillekeurig vergelijken met de tegenwoordige kerken.

De Rooms Katholieke kerk legt sterk de nadruk op het apostolisch gezag. Men gaat ervan uit dat de inzegening van bisschoppen en pausen in ononderbroken opvolging vanaf de apostelen doorgaat (apostolische successie). Daardoor heeft, zo meent men, de kerk apostolisch gezag.
Protestantse kerken zien het apostolisch gezag vooral in de geschriften van de apostelen. Zij zien daarom de Bijbel als de hoogste gezagsbron voor het geloof.

Ook bij doop en avondmaal zijn er verschillen.