Veroordeling van Jezus deel 2

Vlak voordat Jezus wordt gekruisigd, vindt het schijnproces van Jezus plaats. De Joodse Raad wist wel raad met Jezus: Hij moet dood, zo gauw mogelijk. Maar eigenlijk weten zij ook geen raad met Hem.

Veroordeling van Jezus (dl 2)

Vlak voordat Jezus wordt gekruisigd, vindt het schijnproces van Jezus plaats.
De Joodse Raad wist wel raad met Jezus: Hij moet dood, zo gauw mogelijk. Maar eigenlijk weten zij ook geen raad met Hem. Vandaag is het de dag van de Voorbereiding. Dan kun je toch niet iemand ter dood brengen! Maar wachten tot het Paasfeest kan ook niet. Dat zou een smet werpen op de heilige Feestdag. Daarom gaan ze naar Pilatus: laten de Romeinen het vonnis maar voltrekken.

De Romeinse stadhouder Pilatus weet er niet goed raad mee en verwijst Jezus naar koning Herodes. Die ziet Jezus niet als een bedreiging, spot wat met Hem en zendt Hem weer terug naar Pilatus. Die vindt Jezus onschuldig en wil Hem vrijlaten.
Na de geseling, die aan zo’n vrijlating voorafging, wordt Jezus naar buiten gebracht in een purperen koningsmantel en met een kroon van doornen op zijn hoofd.
“Kruisigen! kruisigen!” roepen de overpriesters. “Hij heeft zich Gods Zoon gemaakt en volgens onze Wet is dat het ergste wat er is.”
Alle mensen die erom heen staan, zijn al door de Joodse leiders opgehitst en roepen: “Weg met Hem! Aan het kruis!” Nu kan Pilatus er ook niets meer aan doen; hij laat een schaal met water halen en wast demonstratief zijn handen in onschuld.