verraad van judas deel 2

Op de woensdag voor de kruisiging is Judas bij Jezus weggelopen om Hem voor dertig zilverstukken te verraden.

Verraad van Judas (dl 2)

Op de woensdag voor de kruisiging is Judas bij Jezus weggelopen om Hem voor dertig zilverstukken te verraden. De volgende dag loopt een rumoerige groep de stad uit, op weg naar de Olijfberg. Zij hebben fakkels en lantaarns bij zich en zwaaien met zwaarden en stokken. Voor hen uit loopt Judas. Even later loopt hij op Jezus toe en omhelst Hem met de woorden: “Wees gegroet, Rabbi!” “Die is het,” roepen de soldaten. Zij grijpen Jezus en voeren Hem weg. Zijn discipelen willen Hem nog verdedigen, maar Jezus laat zich wegvoeren. Er zit voor hen niets anders op dan te vluchten. Uit lijfsbehoud.

Het is midden in de nacht, maar nu wordt het ineens druk. De leden van het Sanhedrin, de Joodse Raad, hadden een drukke dag achter de rug. Toch hebben ze er nog graag een extraraadszitting voor over, midden in de nacht. Daarom gaan zij Hem nu snel `verhoren’ met als conclusie: Wie zich gelijk stelt met God verdient de doodstraf!”