kruisiging van jezus deel 2

donderdag, 13 maart 2008

 

Even buiten de stadspoort is een heuvel: die heet Golgotha of schedelplaats. Daar worden drie kruisen opgesteld en de drie mannen worden eraan vastgespijkerd. Jezus in het midden, aan elke kant een misdadiger.

Kruisiging van Jezus (dl 2)

Even buiten de stadspoort is een heuvel: die heet Golgotha of schedelplaats. Daar worden drie kruisen opgesteld en de drie mannen worden eraan vastgespijkerd. Jezus in het midden, aan elke kant een misdadiger.
De mensen spotten, want boven het middelste kruis had Pilatus een bord laten spijkeren waarop in drie talen staat: “Dit is de Koning der Joden.”

Een overpriester lacht: “Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet eens redden!”Jezus ziet de mensen die Hem dit hebben aangedaan en Hij roept: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Dan ziet Hij Zijn moeder Maria. De discipel Johannes staat bij haar en Hij roept haar toe: “Vrouw, zie uw zoon!” En tegen hem: “Zie, je moeder!”

Eén van de misdadigers spot met de mensen mee, maar de andere bestraft hem en vraagt aan Jezus: “Wilt U aan mij denken, wanneer U in uw Koninkrijk komt?” Waarop Jezus antwoordt: “Heden zal je met Mij in het paradijs zijn.”