Het meest bekende symbool van het christendom is het kruis. Je ziet het vaak op kerken afgebeeld.

Kruis (dl 2)

Het meest bekende symbool van het christendom is het kruis. Je ziet het vaak op kerken afgebeeld. Veel kerken zijn zelfs gebouwd in de vorm van een kruis. Dat kun je goed zien op luchtfoto’s van basilieken of kathedralen. In het kruis is eigenlijk alles samengevat. Het is het symbool van lijden en dood, maar ook van opstanding. Want Jezus bleef niet aan het kruis. Hij werd opgewekt en is naar de hemel gegaan.

Het kruis heeft voor christenen twee betekenissen. Zij erkennen met het kruissymbool dat Jezus hun zonden droeg. Het kruis betekent dus vergeving. Maar het lege kruis betekent ook opstanding en daarom is het ook een symbool voor een nieuwe manier van leven: opstandingsleven, dat is eeuwig leven.