Orakel van Delphi

In Griekenland stond de tempel van Apollo met het orakel van Delphi. Bij een diepe bergkloof zat een oude vrouw als priesteres van Apollos.

Orakel van Delphi (dl 4)

In Griekenland stond de tempel van Apollo met het orakel van Delphi. Bij een diepe bergkloof zat een oude vrouw als priesteres van Apollos. Uit de spleet steeg damp op, waardoor de vrouw bedwelmd raakte en klanken ging uitstoten. Die werden door priesters tot `orakels’ vertolkt en vervolgens in versvorm weergegeven. Allerlei mensen met problemen kwamen naar haar toe om raad, zelfs staatslieden en koningen!

Sommige van deze orakelpraktijken kwamen ook in Corinthe voor. Daarom legt Paulus uit hoe de mensen zelf kunnen onderscheiden en vaststellen hoe God werkt:
– Alles wat in de gemeente gebeurt, staat onder de belijdenis: Jezus is Heer!
– Niets gebeurt onder trance; wie zingt, bidt of spreekt, heeft zijn verstand er helemaal bij.
– Ieder heeft het recht en de plicht om aan de Schrift te toetsen wat er plaatsvindt.