Heel bekend is de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelde deze geschiedenis toen een wetgeleerde Hem had gevraagd: “Wie is mijn naaste?”

Naastenliefde (dl 2)

Heel bekend is de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelde deze geschiedenis toen een wetgeleerde Hem had gevraagd: “Wie is mijn naaste?”

Een Joodse man is beroofd en ligt gewond langs de weg ergens tussen Jeruzalem en Jericho. Dat is een gevaarlijke weg met weinig verkeer; daardoor kunnen rovers makkelijk iemand overvallen en beroven. Een priester en een Leviet, beide tempeldienaren, komen voorbij de gewonde man maar laten hun volksgenoot liggen. Een Samaritaan stopt; hij verbindt de wonden, zorgt voor onderdak en betaalt zelfs voor verdere verzorging.

De barmhartige Samaritaan liet zien wat naastenliefde is. Iedereen zal zich wel eens in moeten zetten voor iemand die anders geen hulp krijgt. Jezus zegt niet: Wie is je naaste?Maar: Van wie ben je de naaste? Je gedraagt je als een naaste als je hulp geeft aan iemand die echt hulp nodig heeft. Die naaste ben je zelf.