Oude Testament – indeling

Er zijn 39 boeken in het Oude Testament opgenomen. Christenen volgen deze indeling:

Oude Testament – indeling (dl 1)

Er zijn 39 boeken in het Oude Testament opgenomen. Christenen volgen deze indeling:

Historisch: 5 + 12 Dichterlijk: 5 Profetisch: 5 + 12
(Wet, Torah)
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
(Wijsheid en poëzie)
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
(Grote profeten)
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Volk en
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
land
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
  Kleine 
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
profeten
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi