Het boek Esther vertelt ons over Haman’s plan om alle Joden in het hele koninkrijk van Ahasveros om te brengen.

Purimfeest (dl 3)

Het boek Esther vertelt ons over Haman’s plan om alle Joden in het hele koninkrijk van Ahasveros om te brengen. Daartoe werd het pur of poer (het lot) geworpen om te bepalen wat de geschikte dag zou zijn. Het werd de dertiende van de twaalfde maand en toen ging zijn decreet (wet) om alle Joden op die dag uit te roeien, maar God zorgde ervoor dat zijn voornemen werd verijdeld.

Om dit te gedenken, vieren de joden ieder voorjaar het Purimfeest (spreek uit: poerimfeest). Tijdens de viering van dit lotenfeest wordt in de synagoge de wetsrol van Esther voorgelezen. Wanneer de chazan (voorlezer) leest, slaan de kinderen, telkens wanneer de naam Haman wordt genoemd, op de bank of stampen op de grond. Op die manier wordt zelfs de naam Haman niet meer gehoord. Iedereen is blij dat Haman zijn zin niet gekregen heeft. Maar zij denken niet alleen aan Haman. Zij denken aan alle mannen die zich opstelden tegen het volk van God.