Pascha of Pesach deel 1

De naam Pascha komt van: passeren, overslaan, voorbijgaan. In Exodus 12 staat dat wanneer de HERE het bloed van een geslacht lam zou zien aan de deur, Hij dat huis zou overslaan.

Pascha of Pesach (dl 1)

De naam Pascha komt van: passeren, overslaan, voorbijgaan. In Exodus 12 staat dat wanneer de HERE het bloed van een geslacht lam zou zien aan de deur, Hij dat huis zou overslaan. In alle huizen van de Egyptenaren ging de verderfengel binnen en werd de eerstgeboren zoon gedood. In de huizen van de Israëlieten werd het lam bereid en gegeten, samen met ongezuurd brood en bittere kruiden. Dat was de pesachmaaltijd. Later werd deze viering voor Israël een telkens terugkerende herinnering, tot op de dag van vandaag.