Parakleet deel 4

De Heilige Geest wordt soms aangeduid als `de parakleet’. Dat betekent: die erbij geroepen wordt, meestal zonder woorden.

Parakleet (dl 4)

De Heilige Geest wordt soms aangeduid als `de parakleet’. Dat betekent: die erbij geroepen wordt, meestal zonder woorden. Hij is er op het juiste moment, precies wanneer mensen Hem nodig hebben omdat zij zwak zijn. De Nederlandse vertaling is: Trooster. In het Engels heet Hij: Counselor (raadgever) of Comforter. Daarin zit het woord comfort. Hij brengt iemand op zijn gemak.

Net zoals mensen door de Satan tegenstanders kunnen zijn, kunnen mensen door de Heilige Geest ook zelf medestanders zijn, menselijke parakleten of bemoedigers, zoals Barnabas dat was voor de bekeerde Saulus.