Met Pasen gedenken de christenen dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Het vierde Evangelie geeft daarvan een verslag en laat ook zien dat de discipelen het eerst nauwelijks konden geloven.

Pasen (dl 2)

Met Pasen gedenken de christenen dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Het vierde Evangelie geeft daarvan een verslag en laat ook zien dat de discipelen het eerst nauwelijks konden geloven.

In hoofdstuk 15 van zijn brief aan de Corinthiers schrijft Paulus hierover het volgende:
Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond. Hij is gezien door Petrus en daarna voor de twaalf apostelen samen. Later is Hij gezien door 500 broeders tegelijk. Hoewel enkelen van hen al gestorven zijn, leven de meesten nog. Hij is gezien door Jakobus en daarna nog eens door alle apostelen. En als allerlaatste heb ik Hem ook gezien…

Het Paasevangelie is de kern van het christelijk geloof. Dat maakt het geheel anders dan alle andere religies. Het is zó belangrijk dat in alle vier evangeliën de opstanding wordt verhaald:

 

Mattheus

Markus

Lukas

Johannes

Het Paasevangelie 28: 1-10 16: 1- 8 24: 1-12 20: 1-18