Profeten van Israel deel 3

Vanaf het boek Samu?l treden profeten op om namens God tegen koningen de waarheid te zeggen.

 

Vanaf het boek Samu?l treden profeten op om namens God tegen koningen de waarheid te zeggen. Profeten schrokken er niet voor terug om Gods wil bekend te maken hoewel ze beseften hoeveel weerstand hun woorden opriepen. Omdat de koningen in naam van God regeerden, moesten ze zich ook aan Gods wetten (Torah) houden. Als dat niet gebeurde, begonnen de profeten hen daarop te wijzen. Zij spraken de koning aan vanuit Gods waarheid. Dikwijls hadden de koningen hun eigen waarheid, dat wil zeggen, zij zagen alle dingen door hun eigen gekleurde bril. Dan kwam de profeet naar hem toe met een woord van God en plaatste dat tegenover het woord van de koning.

Wanneer een profeet iets over de toekomst verkondigt, dan moet dat ook uitkomen, anders is hij een valse profeet.