priesters deel 1

De priesters bekleedden de hoogste functies in Israël (tot de tijd van de koningen). Zij gingen het volk voor in de eredienst.

De priesters bekleedden de hoogste functies in Israël (tot de tijd van de koningen). Zij gingen het volk voor in de eredienst. De eredienst van Israël was een dienst van verzoening. Deze verzoening wordt uitgebeeld in de offers. De priesters brachten die offers voor God en zo vormden zij de schakel tussen God en zijn volk.