Rechtvaardige heiden deel 4

De Romein Cornelius stond bekend als een rechtvaardig man. Wanneer hij joden zag die hulp nodig hadden, hielp hij hen, wat heel ongewoon was voor een Romein! Cornelius was God welgevallig en zijn gebeden raakten Gods hart.

Rechtvaardige heiden (dl 4)

De Romein Cornelius stond bekend als een rechtvaardig man. Wanneer hij joden zag die hulp nodig hadden, hielp hij hen, wat heel ongewoon was voor een Romein! Cornelius was God welgevallig en zijn gebeden raakten Gods hart.

Natuurlijk was Cornelius met zijn gebeden en aalmoezen geen anonieme christen (een christen zonder het zelf te weten). Anders hoefde Petrus niet naar hem toe te gaan om hem het evangelie bekend te maken. Gods antwoord op het gebed van Cornelius was een engel met de opdracht om iemand naar Joppe te zenden en te vragen naar Simon Petrus. “Deze zal woorden tot je spreken waardoor jij en je hele huis behouden zult worden.”