Reformatie deel 4

De bekendste mannen van de Reformatie waren Luther en Calvijn.

Reformatie (dl 4)

De bekendste mannen van de Reformatie waren Luther en Calvijn. Door de doorwerking van Gods Woord in hele volken ging het licht van het Evangelie helder stralen en kwam er definitief een einde aan de Middeleeuwen. Het Hervormingsjaar jaar 1517 wordt dan ook wel genoemd het begin van De Nieuwe Geschiedenis.