romeinen deel 4

In de tijd van het Nieuwe Testament hadden de Romeinen alle volken in hun rijk gebracht onder Romeins bestuur en de Romeinse cultuur.

Romeinen (dl 4)

In de tijd van het Nieuwe Testament hadden de Romeinen alle volken in hun rijk gebracht onder Romeins bestuur en de Romeinse cultuur. Zij legerden er hun garnizoenen en legden een netwerk van wegen aan. Toch waren zij verstandig genoeg om die volken niet tegen zich in het harnas te jagen. De onderworpen volken behielden een zekere mate van zelfbestuur en moesten op gezette tijden hun belasting aan de Romeinen afdragen.

‘Romeinen’ is ook de naam van de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome.