Rooms-Katholiek deel 4

De Rooms-katholieke kerk brengt ook zaken samen die de Protestanten als tegenstelling zien. Zo zegt men in de R.K. kerk niet graag óf… óf, maar liever én… én… , zoals blijkt uit het volgende overzicht:

Rooms-Katholiek (dl 4)

De Rooms-katholieke kerk brengt ook zaken samen die de Protestanten als tegenstelling zien. Zo zegt men in de R.K. kerk niet graag óf… óf, maar liever én… én… , zoals blijkt uit het volgende overzicht:

  Protestantse kerken Rooms katholieke kerk
Bron van openbaring

Middelaar

Leiding

Gods geschenk

Men is behouden door

Heilige Schrift

Jezus Christus

Heilige Geest

Genade

Geloof

èn Traditie

èn Maria

èn Paus + clerus

èn kerk

èn goede werken

Aan de andere kant is katholiek ook exclusief, wat wel blijkt uit de uitspraak: extra ecclesiam salus nulla, d.w.z. buiten de kerk is er geen zaligheid. Voor deze kerk valt het Koninkrijk Gods samen met de kerk van Rome, die zichzelf als de enig ware en zaligmakende kerk beschouwt.