Toen Eva bij Adam was gekomen, werd voor hen beiden de scheppingsopdracht herhaald.

Rentmeester (dl 1)

Toen Eva bij Adam was gekomen, werd voor hen beiden de scheppingsopdracht herhaald.
Zo werd de mens door God aangesteld als rentmeester over Zijn hof. De eigenaar daarvan was de HERE God; Adam en Eva waren rentmeesters, die de hof mochten gebruiken. Zij beseften dat de hof die zij mochten gebruiken, toebehoorde aan iemand anders: de eigenaar. Het was voor hen een voorrecht om onder het gezag en de goedkeuring van God te werken.