Dit is de avond van het Pascha. De tafel is gedekt, maar zonder borden. Bij elke plaats op tafel staat een beker.

Sederavond (dl 1)

Dit is de avond van het Pascha. De tafel is gedekt, maar zonder borden. Bij elke plaats op tafel staat een beker. Ook zijn er twee kandelaars met kaarsen. Midden op de tafel staat de sederschotel met een aantal speciale gerechten, die elk hun eigen betekenis hebben. De maaltijd duurt een groot deel van de avond. Telkens wanneer een gerecht wordt rondgedeeld, vertelt vader over de uittocht uit Egypte, weg van de slavernij naar de woestijn, om daar God te dienen, en om later te komen in het beloofde land.

Als de avond bijna voorbij is, gaat één van de kinderen naar de deur. Die doet hij open voor de profeet Elia, die de Messias en Zijn rijk zal aankondigen. Dat is een teken van vertrouwen dat God eenmaal zijn belofte zal waarmaken.
Tot besluit van de maaltijd wordt het grote HALLEL (Lof tot God, d.w.z. de psalmen 113 – 118) gezongen.