God schiep door te spreken. Negen keer staat er in Genesis 1 “En God zei”. God hoefde maar te spreken, Hij opende Zijn mond, en dan was het er! In de onzichtbare wereld waar God is, wordt gesproken en gehoord. En daardoor komen dingen tot stand. Hieronder volgen de acht onderdelen van het scheppingsbericht:

Schepping (dl 1)

God schiep door te spreken. Negen keer staat er in Genesis 1 “En God zei”. God hoefde maar te spreken, Hij opende Zijn mond, en dan was het er! In de onzichtbare wereld waar God is, wordt gesproken en gehoord. En daardoor komen dingen tot stand.
Hieronder volgen de acht onderdelen van het scheppingsbericht:

Het begin. De aarde was woest en leeg, over de watermassa lag een diepe duisternis
Op de eerste dag schiep God het licht.
Zonder licht kan er geen leven zijn.
Op de vierde dag maakte God de lichtdragers aan de hemel: zon, maan en sterren (vaste tijden).
Op de tweede dag schiep God het uitspansel, de blauwe hemel met veel water(damp) in de bovenste luchtlaag. Op de vijfde dag schiep Hij de vissen, de vogels en de grote (zee)dieren.
Op de derde dag maakte God zee en land. Ook bekleedde Hij de aarde met bomen en planten. Op de zesde dag schiep God de dieren van het veld. Als laatste schiep Hij man en vrouw naar zijn beeld en gelijkenis.
Op de zevende dag rustte God van al zijn werk.