Soms wordt alles wat niet tot de officiële kerken behoort, tot de sekten gerekend. Dat is onjuist en doet onrecht aan sommige christelijke groeperingen die in leer en leven uitgaan van de Bijbel en zich vaak onderscheiden door een levenswandel waarbij theorie en praktijk, leer en leven blijk geven van de navolging van Jezus Christus.

Sekten (dl 4)

Soms wordt alles wat niet tot de officiële kerken behoort, tot de sekten gerekend. Dat is onjuist en doet onrecht aan sommige christelijke groeperingen die in leer en leven uitgaan van de Bijbel en zich vaak onderscheiden door een levenswandel waarbij theorie en praktijk, leer en leven blijk geven van de navolging van Jezus Christus.

Wanneer het gaat om echte sekten, moeten wij onderscheid maken tussen leerstellige kenmerken en leiderschapskenmerken:

Leerstellige kenmerken van een sekte Leiderschapskenmerken van een sekte
– Een nieuwe openbaring naast de Bijbel.
– Afdoen aan Persoon en werk van Jezus Christus.
– Een eigen heilsleer.
– Bijbelteksten uit hun verband gerukt.
– Het verstand op nul stellen.
– Aanmatigend Messiaans leiderschap.
– Aanspraak op speciale `ontdekkingen’
– Een knechtende organisatiestructuur.
– Een ongenuanceerd vijandbeeld
– Angst voor uitstoting.

Soms vervalt een kerk tot dwaling, maar daarmee is die nog niet een sekte. Dat gebeurt pas wanneer een aantal sekte-kenmerken tegelijk voorkomen.