Spreuken van Salomo deel 3

Iemand typeerde eens een spreuk heel raak als een vergelijking met een `kick’. Zo’n spreuk is niet alleen een levensles, maar je wordt er ook een beetje door geschokt, waardoor je erover gaat nadenken.

Spreuken van Salomo (dl 3)

Iemand typeerde eens een spreuk heel raak als een vergelijking met een `kick’. Zo’n spreuk is niet alleen een levensles, maar je wordt er ook een beetje door geschokt, waardoor je erover gaat nadenken. Het belangrijkste onderwerp van het boek Spreuken is uiteraard de wijsheid en als tegenstelling de dwaasheid.
De basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de HERE.
Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde.

Net als de psalmen, zijn de spreuken altijd duidelijk te herkennen aan het parallellisme. Iedere spreuk heeft twee zinnen die iets met elkaar te maken hebben. Soms is de tweede zin een herhaling. Vaak ook worden er tegenstellingen tegenover elkaar gezet van goed en kwaad. Enkele thema’s van de spreuken zijn:
* wijsheid en dwaasheid;
* ijver en luiheid; blijdschap en verdriet;
* nederigheid en hoogmoed;
* goede en verkeerde dingen.
Sommige spreuken zijn in onze taal opgenomen, zoals de spreuk “hoogmoed komt voor de val”.