Sterven van Jezus deel 2

Om twaalf uur, midden op de dag, wordt het opeens donker. Een complete zonsverduistering die niemand had verwacht. Duisternis valt over de aarde en er ontstaat een onheilspellende sfeer.

Sterven van Jezus (dl 2)

Om twaalf uur, midden op de dag, wordt het opeens donker. Een complete zonsverduistering die niemand had verwacht. Duisternis valt over de aarde en er ontstaat een onheilspellende sfeer. Zelfs de spotters zijn bang. Is het God die dit doet, of neemt de duivel nu de wereld over? In de stilte klinkt alleen het kreunen van de kruiselingen.
Tegen drie uur roept Jezus uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Even later klinkt de roep “Mij dorst!”. Nadat Hij wat zure wijn heeft gekregen, sterft Jezus met de woorden:
“Het is volbracht!”
“Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest!”

Op dat moment scheurt het voorhangsel in de tempel middendoor. Dit is een signaal van God: het werk van verzoening is voltooid. Nu is Gods Paaslam geslacht en is de weg tot God vrij. Door het bloed van Christus is vergeving van zonde voor ieder die in Hem gelooft.

Na drie uur gaat de duisternis voorbij en keert het daglicht terug. Het dreunen van de aarde is opgehouden en iedereen ademt weer vrijuit. Een verschrikte hoofdman stamelt: “Deze mens was echt rechtvaardig. Hij was waarlijk de Zoon van God.”