Solidair of solitair deel 2

Er loopt een grote scheidslijn tussen God en de wereld. Jezus had daar direct mee te maken, want heel Zijn leven was verbonden met de Vader.

Solidair of solitair (dl 2)

Er loopt een grote scheidslijn tussen God en de wereld. Jezus had daar direct mee te maken, want heel Zijn leven was verbonden met de Vader.

De wereld stond eerst sympathiek tegenover Hem en wilde Hem zelfs koning maken. Toen het duidelijk werd wie Jezus eigenlijk was en dat Hij God zijn Vader noemde, haakten veel mensen af. Jezus kende de wil van zijn Vader en deed die ook tot het einde toe. Altijd was Hij één, solidair, met God. Maar op een zeker moment stond Hij helemaal alleen, als solitair. Dat was aan het kruis. Toen kwam er zelfs een scheiding met zijn hemelse Vader door de zonde: van God verlaten. Toch bleef Jezus tot het einde toe solidair met de mensen voor wie Hij gekomen was.

De paradox is dat Jezus toen Hij solitair was, tegelijk solidair was met de mensen. Ook iedere christen krijgt hiermee te maken:
– een christen is solitair (staat alleen) door zijn verbondenheid met God. Dat heet ook wel:in de wereld, maar niet van de wereld.
– een christen is ook solidair (saamhorig), omdat hij door de beleving van Gods vriendschap weet hoe kostbaar een goede vriend(schap) voor anderen is.