Synagoge deel 3

Synagoge is afkomstig uit het Grieks en betekent gewoon: plaats van samenkomst. Toen Ezra met ruim tweeduizend man Levieten, priesters en tempeldienaars, uit Babel terugkeerde, begon een nieuwe fase in de godsdienst van Israël.

Synagoge (dl 3)

Synagoge is afkomstig uit het Grieks en betekent gewoon: plaats van samenkomst. Toen Ezra met ruim tweeduizend man Levieten, priesters en tempeldienaars, uit Babel terugkeerde, begon een nieuwe fase in de godsdienst van Israël. Naast de tempeldienst werden in alle steden en dorpen bijeenkomsten belegd waarin iedere week de Torah werd voorgelezen. Toen de profeten in Israël gingen verdwijnen, stond niet meer het vrije gesproken woord van God centraal, maar het geschreven woord van God. Nog steeds komen de joden op de sabbat bijeen in hun synagogen.