Toekomstprofetie deel 3

Het tweede gedeelte van het boek Daniël werpt een blik op de wereldgeschiedenis vanaf zijn tijd en de toekomst van zijn volk.

Toekomstprofetie (dl 3)

Het tweede gedeelte van het boek Daniël werpt een blik op de wereldgeschiedenis vanaf zijn tijd en de toekomst van zijn volk. Daar wordt een periode genoemd van zeventig jaarweken dat is dus 490 jaar. Die periode wordt verdeeld in 7 + 62 + 1 jaarweken, en wel onder de vier rijken die volgden op de regering van Nebukadnezar: Perzen, de Grieken en de Romeinen.

De eerste fase (49 jaar) wordt gekenmerkt door de wederopbouw van Jeruzalem.
De tweede fase (434 jaar) wordt afgesloten met de dood van een gezalfde. Dat duidt op het sterven van de Messias, Jezus Christus, omstreeks het jaar 30 van onze jaartelling. Daarna wordt ook de stad Jeruzalem verwoest waarmee ook het aardse centrum van het Joodse geloof verdwijnt.
De derde fase (7 jaar) wordt soms symbolisch uitgelegd als de periode van veertig jaar tussen Christus’ sterven en de verwoesting van Jeruzalem. Andere uitleggers zijn van mening dat die zeventigste jaarweek nog moet komen als een periode van grote verdrukking. Maar dat is niet het einde, want in het laatste hoofdstuk van Daniël lezen wij dat daarna Israëls heerlijke toekomst aanbreekt met de komst van de Messias.