Toekomstverwachting deel 4

Mensen kunnen heel verschillend over de toekomst denken, optimistisch of pessimistisch. Er is zelfs een hele wetenschap die zich met de toekomst bezighoudt: de Futurologie. Maar over de toekomst zijn slechts twee dingen met zekerheid te zeggen:

Toekomstverwachting (dl 4)

Mensen kunnen heel verschillend over de toekomst denken, optimistisch of pessimistisch.
Er is zelfs een hele wetenschap die zich met de toekomst bezighoudt: de Futurologie.
Maar over de toekomst zijn slechts twee dingen met zekerheid te zeggen:

  • de toekomst zal anders zijn dan de mensen denken
  • de toekomst zal zo zijn als de Bijbel voorzegt.

In de Bijbel staat bijvoorbeeld dat er eenmaal op de hele aarde vrede zal zijn die gepaard gaat met gerechtigheid. Maar dat zal niet vanzelf gaan, ook niet als alle mensen zich hiervoor samen inzetten. De mensheid lijdt namelijk aan een ongeneeslijke kwaal, die zonde heet. Men heeft God de rug toegekeerd en het lijkt wel alsof God ook de wereld heeft losgelaten. Pas bij de wederkomst van Jezus Christus zal het Koninkrijk van God op aarde openbaar worden (Openbaring 20-22). Dan zal de tijd aanbreken waarnaar de mensheid eeuwen lang zo verlangend heeft uitgezien. Dat is het bijbelse perspectief.